Sanační omítky

Systém sanačních omítek IMESAN

Jedná se o vícevrstvý systém připravovaný na stavbě ze suchých maltových směsí rozmícháním s vodou. Systém je tvořen podhozem IMESAN KP, vyrovnávací vrstvou IMESAN VO, vlastní sanační omítkou IMESAN SO a štukovou vrstvou IMESAN FS. Vlastnosti odpovídají směrnici WTA 2-2-91, která určuje požadavky na sanační omítky. Kapilární transport vlhkosti se díky pórům a hydrofobizačním přísadám omezí a povrch omítky je trvale suchý. Před aplikací sanační omítky je nezbytné odstranit stávající poškozené omítky, zdivo je třeba mechanicky očistit, spáry proškrábat do hloubky 2-3 cm.
Sanační omítku je nutné nanést do výše 0,8 až 1,0 m na viditelnou hranici poškození. Rozpadlé zdící prvky se musí vyměnit, uvolněné vyklínovat a vyspárovat, nesoudržné zdivo je vhodné vyztužit mechanicky kotvenou sítí. Pečlivou přípravou podkladu se zatížení sanační omítky solemi a prodlouží její životnost. Pro lepší zakotvení vrstev omítky na kamenné a smíšené zdivo je určen podhoz IMESAN KP, který se nanáší síťově, max. na 50 % plochy. Pro uchycení elektrických instalací vedených ve zdivu v místě sanační omítky není možné použít sádry, ale např. rychlovazného cementu nebo instalace přikotvit mechanicky. Skladba sanačního systému se volí podle stupně zasolení zdiva a možné tloušťky omítky. Doporučujeme postup konzultovat s projektantem nebo aplikačním technikem.

Nátěry sanačních omítek

Pro sjednocení povrchu stávajících a sanačních omítek lze použít pouze prodyšný nátěr s nízkým difuzním odporem (Sd < 0,2 m). V interiérech se obvykle používá vápenná barva bez organických přísad nebo silikátová vnitřní barva. Povrchové úpravy fasád by měly zároveň bránit pronikání vody do sanační omítky. z programu IMESTA je vhodná je fasádní barva se silikonem VISTAR nebo silikonovou fasádní barvu VISTAR SILIKON.

Řešení vlhkosti zdiva

Jak správně postupovat

Cesta k úspěšnému řešení problému vlhkosti zdiva vede od stanovení příčin, přes návrha realizaci sanačních opatření...

více
Návrh sanace zdiva

Návrh sanačních opatření

Podle výsledku průzkumu navrhneme koncept sanace, postup provádění a návaznost jednotlivých sanačních opatření.

více
Metody sanace zdiva

Metody sanace zdiva

Možné postupy zahrnují chemickou injektáž, mechanické metody, vzduchové dutiny a elektroosmózu.

více